Sørmiljø

Problemløser for rør, tank og grunn

Sørmiljø (tidligere Septikservice) løser problemer innen rør, tank og grunn døgnet rundt. Selskapet tilbyr tjenester innen høytrykksspyling, slamsuging, vakumlasting, rørtjenester og håndtering av farlig avfall.

Op designstudio har vært involvert i strategisk navneprosess, og levert et redesign som gjenspeiler Sørmiljøs forretningsidé og kjerneviksomhet. Det handler om rør, tanker og grunn, og om profesjonell håndtering av septik, spillolje og annet farlig avfall. De to sirklene i logoen er en visuell historie: fra fulle tanker til tomme tanker, fra tette til åpne rør, fra forurenset til rent og trygt miljø.

Designet er implementert på en omfattende bilpark, uniformer, nettsted, brosjyrer, produktblad, arbeidspermer m.m.


« Tilbake