Lokalavisens unike kontekst

Denne episoden er ikke helt digital, til tross for navnet "Digital kommunikasjon". Her får du høre et lite utdrag (det vil si, noen små klipp) fra et foredrag/kurs som ble holdt for salgsavdelingen i et par lokalaviser på Sørlandet.

Lokalavisen er ikke på langt nær død, heller ikke for annonsører, da den på mange måter bistår med en unik kontekst. Schibsted har gjort en undersøkelse (i 2015, men like aktuell), der viktigheten av kontekst belyses. Selve undersøkelsen kommer Kristian mer inn på i episoden.