Agder Energi, Glitre, Skagerak Energi og Troms Kraft

Animasjonsfilm

Fundament har laget to spenningsfylte animasjonsfilmer for energibransjen om morgendagens smarte strømforsyning og effektive strømnett.

Kunde
Agder Energi, Glitre, Skagerak Energi og Troms Kraft
Tid
2019
Scroll

Animasjonfilmene «Smart strømbruk i et fornybart samfunn» og «Nettleie i et fornybart samfunn» illustrerer hvordan vårt felles forsyningsnett  må rustes opp for å levere strøm til et samfunn som blir stadig mer elektrifisert. Stadig flere elbiler og strømkrevende teknologi fører til at energibehovet øker kraftig på enkelte tider av døgnet. Kommunikasjonsutfordringen er å fortelle kompliserte sammenhenger på en enkel måte som folk forstår. Energiselskapene ønsker å markedsføre behovet for å ta i bruk ny teknologi både i husholdningene og i strømnettet.

Etter workshop med selskapene Agder Energi, Glitre, Skagerak Energi og Troms Kraft ble det hos Kommunikasjonshuset Fundament utviklet manus, voice og skisser til animasjonsfilmene. For å kunne fortelle om utfordringene knyttet  vårt økende energibehov og begrensingene i strømnettet på en pedagogisk måte, utviklet vi et strømunivers som gjenspeiler et forenklet men typisk norsk lokalsamfunn.

Mange elementer måtte på plass for å  kunne fortelle historien enkelt og visuelt; alt fra landskap, El-biler, ipad, vaskemaskin, varmtvannsbereder og forsyningsnett med trafoer og boliger by ble 3D-modellert fra bunnen. Deretter ble det bygd til sammen rundt 30 3D-scener hvor alt ble satt i bevegelse. I fortellerteknikken benytter vi først og fremst  3D-animasjon, men også 2D-animasjon i teksturer og overflater blir benyttet for at alt skal komme til liv. Vi tok et bevisst stilvalg med tanke på utforming, detaljnivå, overflater og karakter.

I siste del av produksjonen blir scenene kalkulert, her er det ren CPU- kraft som gjelder. Det skal gjengis 25 bilder pr sekund, i alt er det medgått rundt 350 timer kalkulasjon på de to animasjonsfilmene.

Alt i alt et godt resultat som gir god reklame for film og animasjonskompetansen i Fundament.

Et lite utdrag av kundene vi arbeider med