Hvordan få dobbelt så mange til å ta bussen?

Utfordringen fra AKT var hårete; Kommunikasjon og kampanjer skal bidra til at AKT når målene om en dobling av antall reisende med buss fram mot 2030.

Kunde
Tid
2019
Scroll
Klokt + kreativ = Effekt

Teamet hos Fundament arbeidet etter formelen: Klokt + Kreativt = Effekt. Forbrukerundersøkelser viste at det er et gap mellom målgruppens oppfatning av hva slags busstilbud de har og virkeligheten. Mange trodde bussen gikk sjeldnere, var dyrere og mindre praktisk å benytte enn det som er realiteten.

Dette ble utgangspunktet for å utvikle kommunikasjon og kampanjetema, samt finne de riktige virkemidler og kanaler for å endre målgruppens oppfatning.

Den første kampanjen er nå i gang.

Kampanjen bruker i første omgang bussen selv som medium. Vi har utviklet reklameplakater på bussromper som beskriver alle de hyggelige aktivitetene man kan benytte tiden i bussen til. Det er ulike budskap på bussrompene og vi har valgt å spille på humor og gjenkjennelse. Ett ord i teksten fremheves for å tiltrekke oss oppmerksomheten og vekke nysgjerrighet, slik at man ønsker å lese resten av budskapet.

Et lite utdrag av kundene vi arbeider med