Sørlandssenteret

Maskot

I 2018 utviklet vi maskoten Just og hans verden for Sørlandssenteret. Hensikten var å skape begeistring blant barn i alderen 2-10 år.

Kunde
Sørlandssenteret
Tid
2018
Scroll

Maskoten ble en oter, som ofte blir observert i vannene omkring Sørlandssenteret. Maskoten fikk et smilende ansikt og en stor og myk kropp. Vi ønsket å skape en bamseliknende maskot som var trygg for barna. Maskoten ble så kalt Just, etter Sørlandssenterets pensjonerte vaktmester Just Magne.

Oppdraget var tredelt: Vi skulle lage en llustrasjon av maskotten som Sørlandssenteret kunne bruke i sin generelle markedsføring. I tillegg skulle vi lage en drakt av maskoten som kunne brukes i fysiske møter med målgruppen. Den ble seende slik ut:

Maskoten Just IRL

Selve Justby skulle også skapes og designes. Hensikten var å lage et lekerom hvor barna kan treffe Just på gitte tidsrom. Universet finner du ved oktanten på Sørlandssenteret.

Justby finner du på Sørlandssenteret


Her finner du verkstedet til Just


Et lite utdrag av kundene vi arbeider med