Ny webside for Arctic Offshore Farming

Havbruksselskapet Norway Royal Salmon utviklet en ny og revolusjonerende laksemerde. Den flytende merden, som har hentet inspirasjon fra offshore-bransjen, har en diameter på 77 meter flyter, rommer 3000 tonn laks og kan plasseres i værmessig tøffe områder.

Kunde
Tid
2019
Scroll
Websiden dokumenterer prosjektet.

Fundament fikk oppdraget å utvikle en webside for dette utviklingsprosjektet, som skal bringe havbruksnæringen inn i en nytt og mer bærekraftig spor. Med tekst, bilder, illustrasjoner og animasjon kommuniserer siden hvorfor dette er fremtidens offshore- teknologi for havbruksnæringen, utviklet til beste for laksen og miljøet.

Websiden dokumenterer prosjektet fra utviklingsfasen og frem til Arctic Offshore Farming er i drift i løpet av 2020. Prosjektet et innovasjonsprosjekt som er tildelt utviklingstillatelser fra Fiskeridirektoratet.

Se nettsiden her

Et lite utdrag av kundene vi arbeider med