Pølser, pils og politikk

Slik vil fremtidens klimapolitikk prege byen vår

Tidligere kima- og miljøminister Tine Sundtoft er kjent for sine fire K-er: Klima, kommunikasjon, kultur og kompetanse. Som prosjektleder for fylkessammenslåingen på Agder har hun fått enda en K på fokuslista: Kristiansand. Fundament har derfor invitert henne til å snakke om flere av K-ene.

Når:
Thursday
31
1
3:00 pm
4:30 pm
dato
Hvor:
Fundaments lokaler, Dronningens gate 3 i Kristiansand sentrum
Scroll
Keynote speaker: Tine Sundtoft, tidligere miljøstatsråd
Innleder: Tom Chr. Bredesen, Skeie Eiendom

Da Tine Sundtoft, var klima- og miljøminister i Solberg-regjeringen 2013-2016 var hun dypt involvert i utformingen av den internasjonale avtalen om klimapolitikk, kalt Paris-avtalen.

Parisavtalen vil prege alt fra byutvikling, bosettingsmønster, arbeidsplasser, barn- og unges oppvekst, til offentlig kommunikasjon, privatbilisme og vår egen livsstil.

Hva har dette å si for Kristiansand? Noen av svarene får du denne torsdagen.

Avtalen ble vedtatt i 2015 og er signert av 195 nasjoner. Partene skal jobbe for å begrense global oppvarming, sørge for å tilpasse utviklingen til klimaendringene, styre mot «klimarobusthet» og lavere utslipp - samt bidra til å skape en grønnere verdensøkonomi.

Parisavtalen forplikter. Den gir føringer for byutvikling. Endringene må forankres i lokalmiljøet.

Administrerende direktør i Skeie Eiendom, Tom Chr. Bredesen, innleder med informert entusiasme, og vil fortelle kort om hvordan fremtiden tar seg ut fra en av Kristiansands største eiendomsaktørers perspektiv.

Kommunikasjonshuset Fundament er Sørlandets største kommunikasjonshus. Vi er levende opptatt av byen vi lever og jobber i, og nå er vi over 40 hoder som skaper effektiv og virkekraftig kommunikasjon for våre kunder - i og utenfor regionen. Du treffer oss både før og etter arrangementet.

Fundament står for pilsen og pølsene, Tine Sundtoft står for den politiske analysen.
Bindende påmelding skjer her: https://bit.ly/2TCwkJG

Vi sees over pølseklypene,

Finn Kollstad,
Adm. Dir.
Kommunikasjonshuset Fundament