Siste nytt

Årsrapporten – mer enn bare tall?

Årsrapporten gjennomgått en utvikling fra å ha fokus på regnskap og tall til å bli en bredere presentasjon av bedriftens virksomhet og omdømme.

Scroll

Det er spesielt to ting som har satt sitt preg på årsrapportene de siste årene. Først kom digitaliseringen, slik at stadig flere og flere bedrifter lager interaktive, digitale varianter av sin hele eller deler av sin årsrapport. De siste årene har også fokuset på bærekraft og det grønne skiftet satt sitt preg på årsrapportene.


Den digitale årsrapporten

Den er en gyllen anledning til å fortelle omverden mer om bedriften din; noen historier som gir bedriften din et ansikt og en sjel. Ved å tenke digitalisering og smart spredning, kan årsrapporten få vinger og nå mye lenger enn den tradisjonelle trykksaken.


Den gode historien bygger det riktige omdømmet.

Kommunikasjonshuset Fundament hjelper deg å identifisere de historiene som kan få unge, dyktige mennesker til å få lyst til å jobbe hos deg. Historier som viser at bedriften din tar klimautfordringene på alvor og faktisk gjør noe for å redusere eget CO2-fotavtrykk.


Et godt råd:

Start planleggingen av årsrapporten i god tid. En god idé og et godt konsept gir rapporten en rød tråd og øker lesbarhet, interesse og verdi.

Bruk årsrapporten til å dokumentere bærekraft, arbeidsmiljø og samfunnsansvar. Slik bygger du bedriftens omdømme.

En årsrapport trenger ikke bare å være enn en saklig presentasjon av årsregnskap og protokoll fra generalforsamlingen.