Siste nytt

Stolthet slår skyld

Oppgaven fra Avfall Sør var tydelig. Få innbyggerne i Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand til å bli enda bedre på avfallssortering.

Scroll

Nesten alle sier seg enige i at det er lurt å gjenvinne mest mulig avfall, men det er et gap mellom hva man sier (mening) og hva man gjør (atferd).

For å endre folks atferd, dykket vi ned i atferdspsykologien.

En studie fra Columbia University er tydelig i sin konklusjon: Stolthet er en større motivator enn skyldfølelse, når målet er å endre folks miljøvaner.

«Our findings suggest a rethinking of environmental and climate-change messaging» - Elke Weber, en av fire psykologiprofessorer bak studien.


987 deltakere måtte svare på en rekke like oppgaver.

Halvparten fikk en inngang som fokuserte på forventet stolthet, den andre halvparten fikk en inngang som fokuserte på forventet skyldfølelse.  

Stolthet er en større motivator enn skyldfølelse, når målet er å endre folks miljøvaner. ‍
Ordene «pride» og «guilty» var den eneste forskjellen på oppgaven de ulike gruppene fikk. Allikevel var det signifikant større miljøansvar hos de som ble «lokket» med stolthet enn hos de som ble «truet» med skyldfølelse.

Bildet viser kun en liten del av ett av scenarioene i undersøkelsen. Andre tok for seg valg av biltype og vaskemiddel, blant mye annet. Trenden var den samme i alle. De som hadde blitt fortalt at valget kunne gi økt stolthet valgte grønnere enn de som ble fortalt at valget kunne gi økt skyldfølelse.

Med denne kunnskapen var det enklere å lage reklame.

Vi kunne appellert til folks dårlige samvittighet ved å vise isbjørn på smeltende isflak eller hvaler fulle av plast.  

Vi valgte i stedet å skryte av og takke innbyggerne for innsatsen. Resultatet ble blant annet innholdsmarkedsføring tatt ut i 16 artikler som du kan lese mer om her.

Reklameplakat på gjennvinningsstasjonen
Også på gjenvinningsstasjonene takker vi folk.

Hver husstand leverer nå 535 kilo husholdningsavfall i løpet av et år. Fortsatt for mye, men det går rett vei! Etter å ha økt kraftig siden 90-tallet, leverer Avfall Sørs kunder nå omtrent 1 % mindre avfall hvert år.

Mengden plast som leveres til gjenvinning i stedet for som restavfall er doblet det siste året! Den totale gjenvinningen blir også stadig bedre. I 2017 ble hele 92 % gjenvunnet. 35 % ble nye råvarer, 57 % endte som strøm og varme, mens omlag 8 % ble levert til deponi på Støleheia.

Takk! Det hjelper at du sorterer.

Hvorfor tar vi de valgene vi tar?
Hvorfor tar vi de valgene vi tar? Nobelvinner i økonomi Daniel Kahnemans «Thinking, fast and slow» ga fart i interessen for atferdsøkonomi.

Fundament har ingen professorer i atferdspsykologi eller atferdsøkonomi, men vi ønsker uansett alltid å ha maksimal innsikt, før vi leter etter løsning.

Uten klok innsikt kan det ikke lages god kommunikasjon.