Tjenester

Forretningsutvikling
Strategisk forretningsutvikling og innovasjon handler om å se nye muligheter.

Strategi
Det tar lang tid å bygge et omdømme og kort tid å rive det ned.

Reklame
Det handler alltid om den gode ideen. Vi lager engasjerende historier som kan endre folks oppfatninger av din merkevare.

PR
Å skape relasjoner med målgruppen er kanaluavhengig. Vi hjelper deg å finne målgruppen og skape langvarige relasjoner med den».

Samfunnskommunikasjon
Vår jobb som kommunikasjonsrådgivere er å hjelpe deg til å nå frem med ditt budskap og din historie. Det gjør vi gjennom kurs, rådgivning og ved å levere en rekke operative kommunikasjonstjenester.

Analyse
Vi gjennomfører blant annet omdømmeundersøkelser, analyser av ekstern og intern kommunikasjon, og interessent- og målgruppeanalyser for en rekke virksomheter i offentlig og privat sektor.

Mediehåndtering
Kjøp av annonser, direkte og programmatisk, i sosiale medier, nyhetsmedier og andre kanaler. I tillegg følger vi kampanjen mens den går live, og gjør fortløpende justeringer for å optimalisere effekten.

Ledelse
Vår styrke er kombinasjonen av mange års erfaring med kommunikasjon og ledelse i ulike sektorer, sunn forretningsdrift og tilrettelegging for målrettet arbeid i ledergrupper og styrekollegier.

Merkevaredesign
Design er et strategisk verktøy. Du får aldri en ny sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk.

SoMe
En merkevare er ikke hva vi forteller våre kunder at den er. Den er hva våre kunder forteller hverandre at den er.

Digitale flater
Kommunikasjonen på digitale flater gir store muligheter. Men hvor mye info trenger leseren? Vær presis og engasjerende.

Film/Animasjon/Virtual Reality (VR)
Dokumentere eller inspirere? Uerstattelig formidlingverktøy med nye spennende muligheter.

3D
Forklarerende og inspirerende 3D-tegninger gir økt salg.